Informatie over mengmodi                    

De volgende tabel beschrijft de verschillende mengmodi. In de tabel duidt 'geselecteerde laag' op de laag waarvoor u de mengmodus instelt.

 

Mengmodus

Resultaat

Normaal

Pixels van onderliggende lagen worden weergegeven op basis van de dekking van pixels op de geselecteerde laag. Als gegevens volledig dekkend zijn, zijn er geen pixels zichtbaar. Hoe lager de dekking, des te meer pixels er van onderliggende lagen zichtbaar zijn.

Donkerder

Pixels in de geselecteerde laag die donkerder zijn dan de onderliggende lagen, worden weergegeven. Pixels die lichter zijn dan de onderliggende lagen, verdwijnen.

Lichter

Pixels in de geselecteerde laag die lichter zijn dan de onderliggende lagen, worden weergegeven. Pixels die donkerder zijn dan de onderliggende lagen, verdwijnen.

Kleurtoon

De kleurtoon van de geselecteerde laag wordt toegepast op de onderliggende lagen (waarbij de verzadiging en helderheid ongewijzigd blijven). Deze mengmodus stamt uit Paint Shop Pro 8 en vormt een verbetering van de oorspronkelijke mengmodus (Kleurtoon (oud)).

Kleurtoon (oud)

Deze mengmodus stamt uit versie 5 van Paint Shop Pro en werkt ongeveer op dezelfde manier als de mengmodus Kleurtoon. Deze mengmodus is behouden vanwege de compatibiliteit met eerdere versies van Paint Shop Pro.

Verzadiging

De verzadiging van de geselecteerde laag wordt toegepast op de onderliggende lagen (waarbij de kleurtoon en helderheid ongewijzigd blijven). Deze mengmodus stamt uit Paint Shop Pro 8 en vormt een verbetering van de oorspronkelijke mengmodus (Verzadiging (oud)).

Verzadiging (oud)

Deze mengmodus stamt uit versie 5 van Paint Shop Pro en werkt ongeveer op dezelfde manier als de mengmodus Verzadiging. Deze mengmodus is behouden vanwege de compatibiliteit met eerdere versies van Paint Shop Pro.

Kleur

De kleurtoon en verzadiging van de geselecteerde laag worden toegepast op de onderliggende lagen (waarbij de helderheid ongewijzigd blijft). Deze mengmodus stamt uit Paint Shop Pro 8 en vormt een verbetering van de oorspronkelijke mengmodus (Kleur (oud)).

Kleur (oud)

Deze mengmodus stamt uit versie 5 van Paint Shop Pro en werkt ongeveer op dezelfde manier als de mengmodus Kleur. Deze mengmodus is behouden vanwege de compatibiliteit met eerdere versies van Paint Shop Pro.

Luminantie

De luminantie (of helderheid) van de geselecteerde laag wordt toegepast op de onderliggende lagen (waarbij de kleurtoon en verzadiging ongewijzigd blijven). Deze mengmodus stamt uit Paint Shop Pro 8 en vormt een verbetering van de oorspronkelijke mengmodus (Luminantie (oud)).

Luminantie (oud)

Deze mengmodus stamt uit versie 5 van Paint Shop Pro en werkt ongeveer op dezelfde manier als de mengmodus Luminantie. Deze mengmodus is behouden vanwege de compatibiliteit met eerdere versies van Paint Shop Pro.

Vermenigvuldigen

De kleuren van de geselecteerde laag worden gecombineerd met de onderliggende lagen, waardoor een donkerdere kleur ontstaat. Vermenigvuldiging van een kleur met zwart levert zwart op. Bij vermenigvuldiging met wit blijft een kleur ongewijzigd.

Bleken

De kleuren van onderliggende lagen worden lichter gemaakt door het tegenovergestelde van de geselecteerde en onderliggende lagen te vermenigvuldigen. De resulterende kleur komt overeen met de geselecteerde laag of is een lichtere versie hiervan.

Oplossen

De kleuren van een aantal pixels op de geselecteerde laag worden op willekeurige wijze vervangen door pixels van de onderliggende lagen, waardoor een stippeleffect ontstaat. Hoeveel pixels worden vervangen, is afhankelijk van de dekking van de geselecteerde laag: hoe lager de dekking, des te meer pixels worden vervangen.

Overlay

Combinatie van de mengmodi Vermenigvuldigen en Bleken. Als de kleurkanaalwaarde van onderliggende lagen kleiner is dan de helft van de maximumwaarde, wordt de mengmodus Vermenigvuldigen gebruikt. Is de kleurkanaalwaarde gelijk aan of groter dan de helft van de waarde, dan wordt de mengmodus Bleken gebruikt. In de mengmodus Overlay worden patronen of kleuren van de geselecteerde laag weergegeven, terwijl de schaduwen en hooglichten van onderliggende lagen bewaard blijven.

Hard licht

Combinatie van de mengmodi Vermenigvuldigen en Bleken. Als de kleurkanaalwaarde van de geselecteerde laag kleiner is dan 128, wordt de mengmodus Vermenigvuldigen gebruikt. Is de kleurkanaalwaarde gelijk aan of groter dan 128, dan wordt de mengmodus Bleken gebruikt. In de regel gebruikt u de mengmodus Hard licht om hooglichten of schaduwen toe te voegen.

Zacht licht

Combinatie van de mengmodi Doordrukken en Tegenhouden. Als de kleurkanaalwaarde van de geselecteerde laag kleiner is dan 128, wordt de mengmodus Doordrukken gebruikt. Is de kleurkanaalwaarde gelijk aan of groter dan 128, dan wordt de mengmodus Tegenhouden gebruikt. In de regel gebruikt u de mengmodus Zacht licht voor het toevoegen van schaduwen of hooglichten die vaag van omtrek zijn.

Verschil

De kleur van de onderliggende lagen wordt verminderd met de kleur van de geselecteerde laag.

Tegenhouden

De helderheidswaarden van de kleuren in de geselecteerde laag maken de kleuren van de onderliggende lagen lichter, waardoor een lichtere afbeelding ontstaat. Lichte kleuren leveren het lichtste resultaat op. Zwart heeft geen effect.

Doordrukken

De helderheidswaarden van de geselecteerde laag maken de kleuren van de onderliggende lagen donkerder, waardoor de afbeelding donkerder wordt.

Uitsluiten

CreŽert hetzelfde soort effect als de mengmodus Verschil, maar iets zachter.